Yükleniyor
KALİTE POLİTİKASI

Kalite standartları çerçevesinde müşterilerimizin satış öncesi ve satış sonrası beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, sürdürülebilir kalite politikalarımızla firmamızı geliştirmek, pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırmaktır.

Tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla iyi ilişkiler içerisinde sürekli işbirliği sağlayarak; vazgeçilmeyen kalitenin vazgeçilmez parçası olmak.

Hedef kitle odaklı bir firma olarak müşterilerimizin isteklerine istenen kalitede, tam zamanında ve her defasında cevap vermek,

Müşteri memnuniyetinin ölçülerek gerektiğinde sistemin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak,

Hedef kitlenin gelecekteki beklentileri üzerine odaklanarak gelişmeleri zamanında ve yakından takip etmek suretiyle kuruluşumuzun sektörde rekabet payını ve dolayısı ile pazar payını arttırmak,

Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gereken azim ve gayreti göstermek.

Bu politikaya uymak için kuruluşumuz bünyesinde çalışan tüm personelimiz tarafından; Kalite Yönetim Sistemimizin temelini oluşturan süreçlerin performanslarını değerlendirmek suretiyle sistemin "Önce Kalite" kavramına dayalı olarak sürekli iyileştirilmesi Mekanik Rulman'ın sektörde gelecekte de var olmasını sağlayacaktır.